Ambient Studio | MobileKaj delamo

Naša dejavnost obsega ocenjevanje vrednosti različnih vrst nepremičnin za različne namene vrednotenja.

- tržna vrednost nepremičnine v prostem pravnem prometu
- vrednost nepremičnine za hipotekarne namene in leasing postopke
- vrednost stvarnega premoženja v okviru računovodskih izkazov – prevrednotovanje
- vrednost nepremičnega premoženja pri ustanovitvi, združevanju ali razdruževanju družb
- likvidacijska vrednost nepremičnega premoženja v postopku likvidacije ali stečaja podjetja
- investicijske študije v gradbeništvo

Na področju razvoja nepremičninskih projektov s svojim znanjem, kreativnim pristopom in trdno odločenostjo k uspehu ter v sodelovanju z ostalimi deležniki v procesu razvoja (arhitekti, strokovnjaki za spomeniško varstvo, finančnimi strokovnjaki in pravniki) stremimo k doseganju maksimalne dodane vrednosti za svoje naročnike.
Recent Posts


Pages