Ambient Studio | MobileZakaj smo drugačni?

Vrednote

Požrtvovalno in korektno skrbimo za svoje kliente in se trudimo preseči njihova pričakovanja.

Kako delamo?

Delamo trdo, pošteno in osredotočeno na rešitev vašega problema. Vsebino našega sodelovanja smatramo kot poslovno skrivnost. Nudimo izrazito oseben pristop.

Zagotavljamo vam popolno paleto storitev (izdelava ocene vrednosti za različne namene, poslovno in finančno svetovanje, posredovanje v prometu z nepremičninami, sestava različnih pogodb, pomoč pri urejanju zemljiškoknjižnih evidenc in vpisovanju nepremični v zemljiško knjigo).
Recent Posts


Pages